Senket terskel for erstatning ved brudd på regelverket om offentlige anskaffelser?

Regelverket om offentlige anskaffelser utvikler seg hele tiden. Det innebærer så vel nye utfordringer som muligheter beroende på ståsted. EFTA – domstolen har i en rådgivende uttalelse til Frostating lagmannsrett, 31. oktober 2017 i sak E-16/16, slått fast at oppdragsgiver som er omfattet av anskaffelsesregelverket, ved brudd på dette, er erstatningsansvarlig på objektivt grunnlag.

Les mer..

GDPR -oppdatering

GDPR – oppdatering EUs personvernforordning (GDPR) trer i kraft 25.05.2018 i EU-landene. Norge ligger litt bak skjema i forhold til implementering av forordningen i norsk rett. Inntil videre gjelder for […]

Les mer..

Personvern, GDPR og informasjonssikkerhet

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov, og nye personvernregler trer i kraft 25. mai i år. Det nye regelverket pålegger alle virksomheter både nye og strengere oppgaver og plikter, og hver enkelt av oss får nye individuelle rettigheter. Er du og din virksomhet forberedt?

Les mer..

Informasjonssikkerhet – Reiseråd

Informasjonssikkerhet – Reiseråd Risiko På reise, særlig til Asia (spesielt Kina), øst-europeiske land og Russland, er det en betydelig risiko å ha med PC, nettbrett og mobiltelefon. Årsaken er at e-tjenestene […]

Les mer..

SJØVETTREGLENE FOR KONTRAKTER

SJØVETTREGLENE FOR KONTRAKTER Kontraktsjøvettreglene gir deg noen grunnleggende regler for hvordan man bør tenke og handle ved inngåelse og oppfølgning av kontrakter.Husk at ulykker skjer når du minst venter det, […]

Les mer..

Digitale trusler og informasjonssikkerhet

Digitale trusler og informasjonssikkerhet Næringsliv og offentlig forvaltning preges nå av økende digitalisering. Det fører til at virksomhetene blir mer effektive og lønnsomme, men også til en økende fare for […]

Les mer..

Nytt Anskaffelses-regelverk

Fra 1. januar 2017 trådte det i kraft nye regler for offentlige anskaffelser som kunngjøres etter dette tidspunktet. Det er vedtatt ny anskaffelseslov og tre nye forskrifter, herunder anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften […]

Les mer..