Om ALBARAN og ALBARANS PRODUKTSORTIMENT

CRG-programmet ERGOinCHARGE 1) Albaran er et advokat-, konsulent- og systemutviklings -firma med flerfaglig kompetanse innen praktisk prosjekt- og virksomhetsstyring, og kontraktshåndtering. Albarans medarbeidere har lang og allsidig prosjekt-, kontrakts- og […]

Les mer..

KONTRAKTER. Forberedelse og gjennomføring

Nedenfor har vi satt opp en modell for Contract Risk Governance – CRG, dvs. formålstjenlig forebyggende juridisk kontraktsoppfølging fulgt opp i et enhetlig system for hele livsløpet knyttet til driftsoperative […]

Les mer..

OVERSIKT OVER KONTRAKTENE, KURS mm

OVERSIKT OVER KONTRAKTENE Albaran tilbyr målrettede kurs for leverandører så vel som for oppdragsgivere.Kursene er lagt opp slik at de skal være til nytte for alle som er involvert i […]

Les mer..

Beskytt virksomhetens verdier!

Beskytt virksomhetens verdier! Kjernen av virksomhetens verdier ligger i dens arbeidsmetoder, design, teknologi og det som gjerne omtales som bedriftens immaterielle rettigheter; IPR – Intellectual Property Rights. Rutinemessig bør derfor spørsmål […]

Les mer..

SIKKERHET GJENNOM COMPLIANCE

  “Tenk sikkerhet” er første bud i Sjøvettreglene, og har alltid høyeste prioritet ved all ferdsel til sjøs. Dette er i bunn og grunn en allmenngyldig regel som også gjelder […]

Les mer..

Gründering – elektrisk trehjulsscooter – City Rabbit

City Rabbit er en praktisk, elektrisk trehjulsscooter som tar deg frem i dit du skal på en effektiv måte. Du kan slippe eller redusere bruk av andre transportmidler. Den er sammenleggbar og kan derfor lett tas med på bane, buss og i bil; og den kan lett stues bort, f.eks. settes under en kontorpult. Hvorfor skriver vi om City Rabbit på Albarans hjemmeside?

Les mer..

Personopplysninger – GDPR – sjekkliste

Lov om behandling av personopplysninger – LOV-2018-06-15-38 –(personopplysningsloven) trådte i kraft 20.07.2018, og er den norske oppfølgningen av EUs GDPR-forordning av 25.05.2018. Påpasselighet i forhold til de kravene som følger av denne lovgivningen, må følges opp kontinuerlig. Vi har derfor laget sjekklisten.

Les mer..

Bedriftshemmeligheter og dokumentsladding. Når sladden ikke sitter.

Når man skal skjule tekst i dokument som andre skal eller kan få innsyn i, er det viktig å være klar over at elektronisk sladd ikke er en sikker metode for dokumentsladding. Selv om det kan høres trivielt ut, er påpasselighet ved dokumentsladding en viktig del av enhver virksomhets rutiner knyttet til informasjonssikkerhet.

Les mer..

Senket terskel for erstatning ved brudd på regelverket om offentlige anskaffelser?

Regelverket om offentlige anskaffelser utvikler seg hele tiden. Det innebærer så vel nye utfordringer som muligheter beroende på ståsted. EFTA – domstolen har i en rådgivende uttalelse til Frostating lagmannsrett, 31. oktober 2017 i sak E-16/16, slått fast at oppdragsgiver som er omfattet av anskaffelsesregelverket, ved brudd på dette, er erstatningsansvarlig på objektivt grunnlag.

Les mer..

GDPR -oppdatering

EUs personvernforordning (GDPR) trer i kraft 25.05.2018 i EU-landene. Norge ligger litt bak skjema i forhold til implementering av forordningen i norsk rett. Inntil videre gjelder for Norges del EUs personverndirektiv fra 1995 og den någjeldende personopplysningsloven.

Les mer..

Personvern, GDPR og informasjonssikkerhet

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov, og nye personvernregler trer i kraft 25. mai i år. Det nye regelverket pålegger alle virksomheter både nye og strengere oppgaver og plikter, og hver enkelt av oss får nye individuelle rettigheter. Er du og din virksomhet forberedt?

Les mer..

Informasjonssikkerhet – Reiseråd

Informasjonssikkerhet – ReiserådRisiko På reise, særlig til Asia (spesielt Kina), øst-europeiske land og Russland, er det en betydelig risiko å ha med PC, nettbrett og mobiltelefon. Årsaken er at e-tjenestene i […]

Les mer..

SJØVETTREGLENE FOR KONTRAKTER

SJØVETTREGLENE FOR KONTRAKTERKontraktsjøvettreglene gir deg noen grunnleggende regler for hvordan man bør tenke og handle ved inngåelse og oppfølgning av kontrakter.Husk at ulykker skjer når du minst venter det, så […]

Les mer..