Anders Dahl

Advokat

Anders har siden 2000 arbeidet særlig med prosjekt innenfor industri og entreprise, IKT, kommunalteknisk sektor og fast eiendom. Anders har også bred erfaring fra arbeid med kjøp og salg av virksomheter, samt arbeid med compliance program. Anders har en betydelig del av sin oppdragsmengde innenfor innkjøp relatert til regelverket for offentlige anskaffelser, herunder klage- og tvistehåndtering. I tillegg til alminnelig forretningsjuridisk bistand, har Anders arbeidet meget med virksomhetsgjennomgang, due diligence-prosesser, og har allsidig styreerfaring, bl.a. fra internasjonalt rettet industri og handelsvirksomhet. Anders holder jevnlig foredrag og kurs om kontraktsrettslige tema og regelverket om offentlige anskaffelser. Anders var med fra oppstarten av Albaran, og arbeidet før dette i Advokatfirmaet Haavind, og er cand.jur fra Universitetet i Oslo 2000.

Anders er advokat og har siden 2000 arbeidet særlig med prosjekt innenfor industri og entreprise, IKT, kommunalteknisk sektor og fast eiendom. Anders har også bred erfaring fra arbeid med kjøp og salg av virksomheter, inkl. virksomhetsgjennomgang, samt arbeid med compliance program.

Anders Dahl har en betydelig del av sin oppdragsmengde til innkjøp og regelverket for offentlige anskaffelser, herunder klage- og tvistehåndtering.

I tillegg til alminnelig forretningsjuridisk bistand, har han også spesiell erfaring med kjøp og salg av virksomheter og due diligence-prosesser i forbindelse med virksomhetsoverdragelser. Anders har allsidig styreerfaring, bl.a. fra internasjonalt rettet industri og handelsvirksomhet.

Anders holder jevnlig foredrag og kurs om kontraktsrettslige spørsmål og regelverket for offentlige anskaffelser.

Anders Dahl var med fra oppstart av Albaran, har tidligere arbeidet i Advokatfirmaet Haavind Vislie, og er cand. jur. fra Universitetet i Oslo 2000.

Print Friendly, PDF & Email