VÅRE MEDARBEIDERE:

Tor Wilhelm Seim

Tor Wilhelm Seim

Tor Wilhelm Seim har siden 1989 arbeidet i Norge og internasjonalt med prosjekt og kontrakter knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet, maritim og offshore leverandørindustri, skipsbygging, mekanisk industri og IKT. Ved siden av arbeid med kontrakter og kontraktsoppfølging, har TW også allsidig og lang erfaring med strukturering, kjøp og salg av virksomheter, inkl. styreerfaring. Fra 1995 har arbeidsoppgavene også vært for statlige og kommunale virksomheter, særlig innenfor bygg og anlegg, fast eiendom og kommunalteknisk sektor; bl.a. større anskaffelser og prosjektoppfølging, infrastrukturprosjekt, og håndtering av utfordringer i grensesnittet mellom privat og offentlig virksomhet, herunder Offentlig Privat Samarbeid, OPS, og samspillskontrakter. TW har prosedert en rekke større saker innenfor offshoreentrepriser, landentrepriser, anbudstvister, fast eiendom og regelverket om offentlige anskaffelser, og har også vær voldgiftsdommer. TW er cand.jur fra universitetet i Oslo 1988, og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, Bergen, 1983, og var før oppstart av Albaran, partner i Advokatfirmaet Haavind, partner i Advokatfirmaet Vislie, Ødegård og Kolrud, og før dette advokat i Kværner-gruppen t.o.m. 1994.

Anders Dahl

Anders Dahl

Anders har siden 2000 arbeidet særlig med prosjekt innenfor industri og entreprise, IKT, kommunalteknisk sektor og fast eiendom. Anders har også bred erfaring fra arbeid med kjøp og salg av virksomheter, samt arbeid med compliance program. Anders har en betydelig del av sin oppdragsmengde innenfor innkjøp relatert til regelverket for offentlige anskaffelser, herunder klage- og tvistehåndtering. I tillegg til alminnelig forretningsjuridisk bistand, har Anders arbeidet meget med virksomhetsgjennomgang, due diligence-prosesser, og har allsidig styreerfaring, bl.a. fra internasjonalt rettet industri og handelsvirksomhet. Anders holder jevnlig foredrag og kurs om kontraktsrettslige tema og regelverket om offentlige anskaffelser. Anders var med fra oppstarten av Albaran, og arbeidet før dette i Advokatfirmaet Haavind, og er cand.jur fra Universitetet i Oslo 2000.

Liv Aandal

Liv Aandal

Liv Aandal arbeider i hovedsak med generell forretningsjuridisk rådgivning og bistår både i forbindelse med transaksjoner og løpende driftsspørsmål. Liv bistår både private og offentlige aktører, herunder en rekke store eiendomsselskap. De siste 20 årene har fokus særlig vært, og er fortsatt, næringseiendom, blant annet i forbindelse med tilrettelegging, utvikling og salg av store bolig- og fritidseiendomsprosjekter. Liv har betydelig og allsidig erfaring med prosedyreoppdrag, både voldgift og vanlige domstoler, inkl. større internasjonale rettstvister utenfor Norge. Løpende rettssaksoppfølging gjelder i hovedsak spørsmål knyttet til kontrakt og fast eiendom.
Liv er cand.jur fra Universitetet i Oslo 1986, og driver sin virksomhet fra 01.07.2019 gjennom sitt eget firma Advokat Liv Aandal, og i samarbeid med Albaran. Liv har tidligere vært partner i hhv. Advokatfirmaet Hjort DA og Advokatfirmaet Haavind AS. Før dette arbeidet Liv som advokat i advokatfirmaene Vislie Ødegaard & Kolrud (senere fusjonert inn i Haavind Vislie), Lund Gundersen & Co., Bugge Arentz-Hansen & Rasmussen (BAHR), Hjort DA (den gang Hjort, Eriksrud & Co.), og i tiden ved UiO som vitenskapelig assistent ved Juridisk fakultet, Institutt for offentlig rett.

Theresa Comiskey Olsen

Theresa Comiskey Olsen

Theresa Comiskey Olsen har arbeidet med internasjonale problemstillinger og utfordringer knyttet til kontrakter og virksomhetsledelse gjennom om lag tre 10-år. Theresa har særlig fokus utfordringer innen Biotech/Life Sciences/Medtech, så som utarbeidelse av avtaleverk og forhandlinger mv. relatert til cross border transaksjoner, lisens-, distribusjons- og samarbeidsavtaler. Theresa har fartstid gjennom flere år i Hafslund Nycomeds juridiske avdeling, etterfulgt av flere år som juridisk direktør i Nycomed Pharma, og fra 2008 i egen advokatpraksis. Theresa er med på Albarans lag for forretningsjus fra 1.1.2022. Theresa har Bachelor of Arts fra University of Pennsylvania og Juris Doctor fra University of Detroit, Mercy School of Law.

Ragnar Østensen

Ragnar Østensen

Ragnar er medlem av den landsdekkende Skatteklagenemnda som ble etablert av Finansdepartementet sommeren 2016. Ragnar var i 12 år medlem og leder av advokatforeningens permanente lovutvalg for skatterett, og i perioden 2000 – 2011 var han leder av Oljeskattenemnda som tidligere hadde ansvaret for utskriving av petroleumsskatt på norsk sokkel. Ragnar har skrevet en rekke artikler om skatt i forskjellige fagtidsskrifter og er medforfatter av flere bøker om skatterettslige emner. Ragnar deltar også som prosjektrådgiver i forbindelse med oppdrag som Albaran utfører. Ragnar begynte sammen med Albaran fra 01.10.2016. Ragnar har tidligere bakgrunn som konsulent ved Bærum ligningskontor, byråsjef i Finansdepartementets skatteavdeling, partner i respektive advokatfirmaene Haavind og Haga, Haavind og Hjort DA. Ragnar er cand. jur fra Universitetet i Oslo 1975.

Anders Schjøllert Fredheim

Anders Schjøllert Fredheim

Anders har 25 års erfaring innen entrepriserett, plan og bygningsrett, kontraktsoppføgnign og offentlige anskaffelser. Har bistått i en rekke større utbyggingsprosjeker med kontraktsetablering, oppfølgning og støtte til prosjektledelsen, samt prosedert en rekke rettssaker på området.

Gro Seim

Gro Seim

Gro har bakgrunn fra Statoil i perioden 1982-1996, 1998-2000. Der har hun vært knyttet til både store utbygginger til havs og konsernomspennende prosjekter av en mer administrativ karakter. Gro har vært prosjektdirektør i flere sammenhenger. I den toårige perioden utenfor Statoil var Gro direktør for Statens jernbanetilsyn (SJT).
I år 2000 startet Gro sitt eget rådgivningsselskap der hun gjennom tre år arbeidet med ledelsesrådgivning, prosjektledelse og prosjektstyring. I perioden 2003 til 2006 var Gro avdelingsdirektør med ansvar for jernbane i Samferdselsdepartementet. Gro har vært med Albaran fra oppstart i 2007.
Gro har også bred erfaring fra styrearbeid i offentlig og privat sektor. Gro er siviløkonom fra BI 1976 og sivilingeniør fra NTH 1982 og er sertifisert Quality System Manager og har påbygging fra NTH i prosjektstyring.

Tove Brit Eitrheim

Tove Brit Eitrheim

Tove Brit Eitrheim har allsidig erfaring innenfor prosjektledelse, herunder økonomi- og regnskap, finansiering og porteføljeoppfølging bl.a. knyttet til arbeid innenfor kraftbransjen og eiendom, samt også tjenesteytende virksomheter, samt anleggserfaring fra bygg. Tove har arbeidet meget med tema knyttet til betalingssystem og organisering av betalingsflyt. Tove er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI 1991, og er også autorisert regnskapsfører.

Tore Amundsen

Tore Amundsen

Tore Amundsen har mer enn 30 års erfaring som leder i flere norske selskaper, sist som administrerende direktør for Gassnova SF. Tidligere har han vært administrerende direktør for CO2 Technology Center Mongstad DA (testsenteret for CO2 –fangst), Simrad Optronics ASA, Kværners virksomheter i Kina, Kværner Energy AS og Kværner Eureka AS. Han har også vært økonomidirektør i Norske Godslinjer AS, Kværner Brug AS og Kværner Eureka AS. I tillegg til erfaring som toppleder, har han erfaring fra prosjektledelse, organisasjonsutvikling, herunder systemer for kvalitetssikring, internkontroll, HMS og informasjonssikkerhet. Han arbeider nå som sikkerhetsrådgiver innenfor informasjons- og kommunikasjonssikkerhet og er sertifisert ISO/IEC 27001 Lead Implementer fra PECB.