Aktuelle Kurs & Seminarer

KURS OG SEMINARER:

BEDRIFTSINTERNE KURS:

 • Forebyggende kontraktsarbeid

  Kurset griper fatt i det som er det viktigste å ha kontroll på for forebyggende kontraktsarbeid slik at bidraget til virksomhetens bunnlinje blir best mulig.

  Kurset anbefales både for dem som direkte følger opp kontrakter men også alle som ellers i organisasjonen kommer i berøring med kontraktsoppfølgingen.

  • Praktisk kontraktsoppfølging

   Kurset adresserer hva man bør ha fokus på forut for, i forbindelse med og etter kontraktsinngåelse. Deltagerne vil få kjennskap til bruk av kjente
   standardkontrakter, samt også hva man bør være påpasselig med, ved tilpasninger av disse. Kurset behandler temaene fra så vel kjøpers som selgers ståsted.

   • Innføring i informasjonssikkerhet

    Kurset baserer seg på standarden ISO/IEC-27001 for informasjonssikkerhet og gir en grunnleggende innføring i begreper og metoder. Deltagerne får innsikt i hvordan informasjonssikkerhet bør ivaretas i egen virksomhet gjennom ulike administrative, organisatoriske og tekniske tiltak.

    • Personvern - GDPR

     Kurset baserer seg på lov om behandling av personopplysninger og personopplysningsforskriften. Kurset tar også opp endringene som innføres i lovgivningen i 2018 som flg. av ny lovgivning i EU.

     Deltagerne får innsikt i den norske lovgivningen og konsekvensene av endringene fra 2018. Deltagerne lærer om hvilke rutiner og praksis bedriftene er forpliktet til å ha på plass for å kunne etterleve lovens krav.

     • Risikostyring

      Kurset baserer seg på standardene ISO/IEC 27001 og 27005, samt prinsippene i risikostyringsmodellene OCTAVE og FAIR.

      Deltagerne får innsikt i teknikker for identifikasjon av mulige uønskete hendelser og handlinger, vurdering av sårbarheter i forhold til ulike ytre og indre trusler, samt metoder for vurdering av risiko størrelse og alvorlighet.

      • Anskaffelser/innkjøp – anbudsrett og regelverket om offentlige anskaffelser

       Formålet med kurset er å gi en oversikt over metodikk og regelverk som man bør ha kjennskap til og beherske bruken av i forbindelse med anskaffelser. Vi har fokus på metode og praktiske rutiner. Kurset behandler også særskilt regelverket om offentlige anskaffelser.

       Kontakt oss i dag for tilbud på kurs.

       Bedriftsinterne kurs etter nærmere avtale. Pris på forespørsel (min. fem deltagere).

       Felt merket med * er obligatoriske.

       Kursene arrangeres og gjennomføres av: