Ta en av våre enkle og raske web-tester!

Albaran har utviklet noen enkle web-tester som gir en rask og enkel gjennomgang av sentrale risikoelement innen ulike områder.

Testene er generelle og naturlig nok ikke ment å være uttømmende, men tar opp forhold som rutinemessig bør avklares og vurderes, for å få en oversikt over hvilken risiko man eksponerer seg for.

Vi gjør oppmerksom på at testene er basert på brukerens egne svar, og at Albaran ikke tar ansvar for utfall av testene. Testene er anonyme og lagres ikke. Dersom du er usikker på noe når du har gjennomført testen, ta gjerne kontakt med oss!