OVERSIKT OVER KONTRAKTENE, KURS mm

OVERSIKT OVER KONTRAKTENE

Albaran tilbyr målrettede kurs for leverandører så vel som for oppdragsgivere.
Kursene er lagt opp slik at de skal være til nytte for alle som er involvert i forbindelse med forberedelse til og gjennomføring av kontrakt; dvs. for dem som skal følge opp i felt/produksjonshall, på prosjektkontoret, i ledelsen og i styrerommet. Kursene er bedriftsinterne og tilpasses den enkelte bedrifts egenart og bransje. Ta gjerne kontakt for mer informasjon/tilbud pr. epost til t.seim@albaran.no

Albaran tilbyr også dokumentpakker for praktisk kontraktsoppfølging. Noen eksempel er satt inn nedenfor. I tillegg tilbyr Albaran digitale løsninger som skal lette og bidra til korrekt og formålstjenlig forebyggende kontraktsoppfølging. Ta gjerne kontakt for mer informasjon/ tilbud pr. epost til t.seim@albaran.no. Prøv gjerne også våre WebTester .

Print Friendly, PDF & Email