Tor Wilhelm Seim

Advokat, Siviløkonom

Tor Wilhelm Seim har siden 1989 arbeidet i Norge og internasjonalt med prosjekt og kontrakter knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet, maritim og offshore leverandørindustri, skipsbygging, mekanisk industri og IKT. Ved siden av arbeid med kontrakter og kontraktsoppfølging, har TW også allsidig og lang erfaring med strukturering, kjøp og salg av virksomheter, inkl. styreerfaring. Fra 1995 har arbeidsoppgavene også vært for statlige og kommunale virksomheter, særlig innenfor bygg og anlegg, fast eiendom og kommunalteknisk sektor; bl.a. større anskaffelser og prosjektoppfølging, infrastrukturprosjekt, og håndtering av utfordringer i grensesnittet mellom privat og offentlig virksomhet, herunder Offentlig Privat Samarbeid, OPS, og samspillskontrakter. TW har prosedert en rekke større saker innenfor offshoreentrepriser, landentrepriser, anbudstvister, fast eiendom og regelverket om offentlige anskaffelser, og har også vær voldgiftsdommer. TW er cand.jur fra universitetet i Oslo 1988, og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, Bergen, 1983, og var før oppstart av Albaran, partner i Advokatfirmaet Haavind, partner i Advokatfirmaet Vislie, Ødegård og Kolrud, og før dette advokat i Kværner-gruppen t.o.m. 1994.

Tor Wilhelm har siden 1989 arbeidet i Norge og internasjonalt med prosjekt og kontrakter knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet, maritim og offshore leverandørindustri, skipsbygging og mekanisk industri. TW har også arbeidet meget med strukturering, kjøp og salg av virksomheter med tilhørende virksomhetsgjennomgang/due diligence. TW har også bred styreerfaring.

TW har siden 1995 også arbeidet meget for statlige og kommunale virksomheter, særlig innenfor områdende bygg og anlegg, fast eiendom og kommunalteknisk sektor; bl.a. større anskaffelser og kontraktsoppfølgning knyttet til infrastrukturprosjekt og forretningsrelaterte spørsmål i grensesnittet mellom privat og offentlig virksomhet, herunder Offentlig Privat Samarbeid, OPS.

TW har prosedert en rekke større saker innenfor offshoreentrepriser, landentrepriser, anbudstvister og regelverket for offentlige anskaffelser i tillegg til alminnelige forretningsrettslige tvister. Han har også vært benyttet som voldgiftsdommer.

TW er cand. jur. fra Universitetet i Oslo 1988 og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, Bergen 1983 og var før oppstart av Albaran partner i Advokatfirmaet Haavind, partner i Advokatfirmaet Vislie Ødegaard & Kolrud, og før dette advokat i Kværner-gruppen.

TW er daglig leder i Albaran.

Print Friendly, PDF & Email