Liv Aandal

Advokat

Liv Aandal arbeider i hovedsak med generell forretningsjuridisk rådgivning og bistår både i forbindelse med transaksjoner og løpende driftsspørsmål. Liv bistår både private og offentlige aktører, herunder en rekke store eiendomsselskap. De siste 20 årene har fokus særlig vært, og er fortsatt, næringseiendom, blant annet i forbindelse med tilrettelegging, utvikling og salg av store bolig- og fritidseiendomsprosjekter. Liv har betydelig og allsidig erfaring med prosedyreoppdrag, både voldgift og vanlige domstoler, inkl. større internasjonale rettstvister utenfor Norge. Løpende rettssaksoppfølging gjelder i hovedsak spørsmål knyttet til kontrakt og fast eiendom.
Liv er cand.jur fra Universitetet i Oslo 1986, og driver sin virksomhet fra 01.07.2019 gjennom sitt eget firma Advokat Liv Aandal, og i samarbeid med Albaran. Liv har tidligere vært partner i hhv. Advokatfirmaet Hjort DA og Advokatfirmaet Haavind AS. Før dette arbeidet Liv som advokat i advokatfirmaene Vislie Ødegaard & Kolrud (senere fusjonert inn i Haavind Vislie), Lund Gundersen & Co., Bugge Arentz-Hansen & Rasmussen (BAHR), Hjort DA (den gang Hjort, Eriksrud & Co.), og i tiden ved UiO som vitenskapelig assistent ved Juridisk fakultet, Institutt for offentlig rett.

Liv Aandal arbeider i hovedsak med generell forretningsjuridisk rådgivning og bistår både i forbindelse med transaksjoner og løpende driftsspørsmål.

Liv bistår både private og offentlige aktører, herunder en rekke store eiendomsselskap. De siste 20 årene har fokus særlig vært, og er fortsatt, næringseiendom, blant annet i forbindelse med tilrettelegging, utvikling og salg av store bolig- og fritidseiendomsprosjekter.

Liv har betydelig og allsidig erfaring med prosedyreoppdrag, både voldgift og vanlige domstoler, inkl. større internasjonale rettstvister utenfor Norge. Løpende rettssaksoppfølging gjelder i hovedsak spørsmål knyttet til kontrakt og fast eiendom.

Liv er cand.jur fra Universitetet i Oslo 1986, og driver sin virksomhet fra 01.07.2019 gjennom sitt eget firma Advokat Liv Aandal, og i samarbeid med Albaran.

Liv har tidligere vært partner i hhv. Advokatfirmaet Hjort DA og Advokatfirmaet Haavind AS. Før dette arbeidet Liv som advokat i advokatfirmaene Vislie Ødegaard & Kolrud (senere fusjonert inn i Haavind Vislie), Lund Gundersen & Co., Bugge Arentz-Hansen & Rasmussen (BAHR), Hjort DA (den gang Hjort, Eriksrud & Co.), og i tiden ved UiO som vitenskapelig assistent ved Juridisk fakultet, Institutt for offentlig rett.

Print Friendly, PDF & Email