Advokat- og konsulentfirma med flerfaglig kompetanse for praktisk prosjekt- og virksomhetsstyring.

Albaran er et advokat- og konsulentfirma med kompetanse og erfaring fra tverrfaglige prosjekt, og vi bistår bl.a. med anskaffelser, kontraktsoppfølging, strategi og virksomhetsstyring.

Les mer     

Våre medarbeidere har kompetanse innen jus, økonomi og teknologi.

Les mer     

 

Data gjør oss mer effektive, men samtidig mer sårbare og eksponerer bedriftens verdier på nye måter. La oss hjelpe deg med å ta pulsen på informasjons-sikkerheten i din bedrift!

 

Drives din virksomhet i tråd med lovkrav og kvalitetskrav som gjelder?
Vi bistår med kvalitetsstyring og compliance program.

Les mer  

Albaran startet opp sin virksomhet i 2007. Albaran forener flerfaglig kompetanse og allsidig erfaring. Mange av utfordringene knyttet til styring av virksomheter og prosjekter ligger i skjæringspunktene mellom jus, økonomi og teknologi. Den flerfaglige bakgrunnen setter Albaran i stand til å håndtere komplekse og kunnskapskrevende oppdrag.
Albaran kan bistå i alle faser av et prosjekt. Vår erfaring gjør at vi på et tidlig tidspunkt kan identifisere utfordringer, hindringer og muligheter. For våre oppdragsgivere kan vi derfor bidra med strategisk og praktisk prosjektgjennomføring.

 

 

ALBARAN ADVOKAT DA

Advokattjenester ytes gjennom Albaran Advokat. Se nørmere om våre tjenester og våre medarbeidere.

Vår Personvernerklæring

ALBARAN AS

Albaran AS tilbyr strategisk rådgivning og bistår med praktisk oppfølging av prosjekt og virksomheter. For å supplere ressursene våre, trekker vi på et nettverk av samarbeidspartnere der det er behov for dette. Se nørmere om våre tjenester og våre medarbeidere.

Vår Personvernerklæring

ANSKAFFELSER

Albaran håndterer årlig et betydelig antall anskaffelser, både innenfor og utenfor regelverket om offentlige anskaffelser. Vi bistår under hele anskaffelsesprosessen, med utarbeidelse av underlag, evaluering og oppfølging. Albaran har også bred kompetanse og lang erfaring med utarbeidelse av tilbud.

KONTRAKTER

Vi utformer kontrakter, bistår i forhandlinger og kontraktsoppfølging, samt eventuell tvistehåndtering og prosedyre. Albaran har en stor del av sin oppdragsportefølje knyttet til infrastrukturprosjekt, industri og tjenesteleveranser.

SKATT OG SELSKAPSRETT

Albaran har særskilt kompetanse innenfor skatt og selskapsrett. Vi bistår med løpende rådgivning knyttet til skatte- og selskapsrettsrettslige problemstillinger. I tillegg har vi erfaring med virksomhetsoverdragelser.

ARBEIDSRETT

Albaran yter bistand og rådgivning ved problemstillinger som oppstår ved ansettelser og løpende arbeidsforhold. I tillegg har vi erfaring med arbeidsrettslige problemstillinger som oppstår ved virksomhetsoverdragelser.

VIRKSOMHETSSTYRING

Albaran har bred praktisk erfaring i virksomhetsstyring og risikohåndtering og kan bistå i alt fra gjennomføring av en virksomhetsanalyse, til etablering av virksomhetstyringsmodell som er tilpasset virksomhetens størrelse og kompleksitet, samt oppfølgning. Vi bistår også i gjennomtenkte og helhetlige strategiprosesser som er forankret i organisasjonen og i operativ drift, og som er viktig for at omstillings- og endringsprosesser skal gi resultat.

COMPLIANCE OG KVALITETSSTYRING

Vi bistår virksomheter med program for compliance, samt implementering og oppfølgning av ISO-standarder.

KJØP OG SALG AV VIRKSOMHETER

Vi har bred erfaring med restrukturering og kjøp og salg av virksomheter. Albaran benyttes gjerne i forbindelse med strategisk arbeid og vurdering av påtenkte transaksjoner i forhold til jus og økonomi. Vi bistår med virksomhetsgjennomgang (Due Diligence), utarbeidelse og forhandling av avtaleverk, samt oppfølgning knyttet til arbeidsrettslige problemstillinger, konkurranselovgivning og immaterielle rettigheter.

ØKONOMI

Våre medarbeidere har bakgrunn fra økonomi og ledelse, og kan blant annet tilby Management for Hire-ordninger og mentorprogram.

INFORMASJONSSIKKERHET OG IKT

Albaran har et etablert metodeverk for å evaluere risiko knyttet til informasjonsbehandling og forebygging av digitale angrep og annen risiko knyttet til virksomhetsinformasjon og bedriftshemmeligheter. Gjennom våre medarbeidere kan vi tilby et bredt tjeneste og produktspekter.

Kontakt oss

Tor Wilhelm Seim                            

Anders Dahl                                       

Tove Brit Eitrheim                         

Liv Aandal                                         

Theresa Comiskey Olsen            

Ragnar Østensen                           

Gro Seim                                          

Tore Amundsen                               

+47 928 86 503

+47 934 33 356

+47 971 90 427

+47 913 45 822

+47 971 65 578

+47 413 06 666

+47 905 36 569

+47 900 51 222

Veibeskrivelse:

Sentral plassert i Barcode tett ved Oslo Sentralbanestasjon.

Postadresse:
Albaran Advokat DA | Albaran AS

Postboks 332 Skøyen
NO-0213 Oslo
Norway

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo

Tlf.:/E-post:
Se Medarbeidere

Kurs/seminarer:
Se Kurs og Seminarer