Beskytt virksomhetens verdier!

Beskytt virksomhetens verdier!

Kjernen av virksomhetens verdier ligger i dens arbeidsmetoder, design, teknologi og det som gjerne omtales som bedriftens immaterielle rettigheter; IPR – Intellectual Property Rights. Rutinemessig bør derfor spørsmål stilles hvorledes nevnte er beskyttet, og man forhindrer de i å komme på avveie. Dette bør være en del av enhver virksomhets «IPR Governance Program». Nedenfor har vi satt opp en sjekkliste som det kan være formålstjenlig å ta utgangspunkt i, og som status bør sjekkes mot ved jevne mellomrom. Sjekklisten kan og bør selvfølgelig suppleres/tilpasses for bruk i egen virksomhet.

 

* På Albarans hjemmeside ligger flere råd bl.a. om hvorledes ivareta informasjonssikkerhet.

Print Friendly, PDF & Email