KONTRAKTER. Forberedelse og gjennomføring

Nedenfor har vi satt opp en modell for Contract Risk Governance – CRG,
dvs. formålstjenlig forebyggende juridisk kontraktsoppfølging
fulgt opp i et enhetlig system for hele livsløpet knyttet til driftsoperative kontrakter:

Overordnet systemtankegang, navigasjonsmodell:

  • Følger man i illustrasjonen nedenfor sirkelen fra «Start», m.a.o. klokken fra kl. 00:00 til
    24:00, er det på høyre halvdel lagt inn milepæler (MP 1 – 7) med gjøremål som alltid inngår forut for kontraktsinngåelse, hva enten det er tale om innkjøp eller å utforme tilbud.
  • Venstre halvdel av sirkelen gjelder oppfølgingen etter at kontrakt er inngått, («fra kl. 18:00»).
  • Til grunn for dette arbeidet ligger en Policy (rutine) for virksomhetens håndtering av kontrakter, se «Kontrakts-Policy» i firkanten i senter av illustrasjonen.

  • Når man er kommet til MP 12, dvs. kontrakten er gjennomført, er det viktig å påse at det som er samlet erfaring, og dermed læring, fra kontraktsgjennomføringen, blir til nytte for videre arbeid forut for nye kontrakter. Kontrakts-Policy’en som ligger til grunn, bør/må ajourføres/ tilpasses beroende på erfaringer som gjøres, og/eller beroende på markedsforhold og posisjon i markedet.
  • Albaran tilbyr og bistår med CRG-program fra A til Å.

28. mars 2023
Albaran Advokat DA
Tor Wilhelm Seim

Print Friendly, PDF & Email