Anders Schjøllert Fredheim

Advokat

Anders har 25 års erfaring innen entrepriserett, plan og bygningsrett, kontraktsoppføgnign og offentlige anskaffelser. Har bistått i en rekke større utbyggingsprosjeker med kontraktsetablering, oppfølgning og støtte til prosjektledelsen, samt prosedert en rekke rettssaker på området.