Er du og din virksomhet forberedt på den nye personvernloven?

Strengere lovkrav til personvern og informasjonssikkerhet fra mai 2018.

25. mai 2018 trer det i kraft ny personvernlovgivning i Norge. Den stiller flere og til dels langt strengere krav enn vi har i dag. Lovgivningen kommer med EU forordning – EU 2016/679, og vil gjelde direkte for Norge gjennom vår EØS-tilknytning.

Ved avvik i forhold til de krav som stilles til å håndtere personopplysninger, vil Datatilsynet, som kontrollorgan i Norge, kunne ilegge gebyr på opptil fire (4) prosent av virksomhetens årlige globale omsetning. Det kan også bli tale om personlig ansvar for styret og ledelse.

Mange virksomheter blir pålagt å ha personvernombud. Det gjelder alle offentlige virksomheter og svært mange virksomheter i privat sektor. Ombudet skal ha en fri og uavhengig stilling. Albaran og Mulitsys tilbyr å være personvernombud for virksomheter som ikke kan fristille en egen ansatt til oppgaven.

Kravene til informasjonssikkerhet blir strengere. Alle skal vurdere risiko og konsekvenser for personvernet om persondata kommer på avveie, utilsiktet eller tilfeldig blir endret eller gjort utilgjengelig. Virksomhetene plikter å dokumentere hvordan sikkerheten for persondata er ivaretatt.

Albaran Multisys har laget en "Personvernhelsesjekk" for å hjelpe virksomheter med å møte de nye personvernkravene. Programmet fanger samtidig opp andre problemstillinger knyttet til informasjonssikkerhet og kontrakt/kontraktsoppfølging i bedriften.

«Helsesjekken» tar én dag å gjennomføre. Basert på gjennomgangen beskriver vi hva virksomheten bør gjøre for å tilfredsstille de nye kravene og anbefaler konkrete tiltak.

Ta gjerne kontakt med Tore Amundsen: tore.amundsen (at) infoit.no / +47 900 51 222 eller Tor Wilhelm Seim: t.seim (at) albaran.no / +47 92 88 65 03.