Gründering
- oppstart og oppskalering av virksomheter

Albaran Multisys tilbyr virksomhets- og prosjektbistand, IT- og informasjonssikkerhetstjenester og forretningsjuridisk bistand. Vi har et erfarent lag bestående av advokater, økonomer, ingeniører og IT-spesialister. Vi tilbyr også "Management for Hire", og vi har etablert, og er del av, et nettverk som også kan gi tilgang til kapital.

Albaran ønsker å bidra til utvikling av nye virksomheter og til oppskalering av bedrifter som ønsker å nå større mål.

Bilde av Krabat.no websideAlbaran har eksempelvis fulgt Krabat som ble etablert i 2006, og som utvikler og produserer hjelpemidler for barn og unge, ref. www.krabat.no. Albaran har bistått Krabat bl.a. med kontraktsoppfølgning og selskapsstruktur frem til selskapet ble solgt til ny eier i juli 2017. Albaran bistod i forbindelse med salget. Dagens Næringsliv hadde juli 2017 intervju med gründeren, Tom-Arne Solhaug, hvor han forteller om Krabat; se https://www.dn.no/nyheter/2017/07/22/1408/Handel/solgte-grundersuksessen-krabat.

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med gründere og virksomheter vi kan hjelpe frem. Vi er opptatt av at også gründeren(e) skal lykkes!

Viktig stikkord, bl.a.:

  • Organisering?

  • Hvem bør/skal/må vi samarbeide med/forholde oss til?

  • Fra hvem skal vi hente ekstern kapital?

  • Hvordan skal virksomheten overleve?

  • Hvordan kan jeg/vi som gründere sitte igjen med noe selv/ikke miste kontroll?

  • Hvordan beskytte forretningsidéen, Know How, teknologien?

  • Forretningsplan!?

  • Risikoanalyse

Kontakt gjerne:
Tove Brit Eitrheim, t.eitrheim (at) albaran.no / tlf 971 90 427 eller
Tore Amundsen, t.amundsen (at) multisys.no / tlf 900 51 222.