Konsolidering, kjøp og salg av virksomheter

Dersom du eller din bedrift har tanker om å kjøpe eller selge en virksomhet, bør det skje efter en godt gjennomtenkt plan. I avtaleverden er ikke faktorenes orden likegyldige. Foregriper man for eksempel en avtaleinngåelse, kan det medføre skattemessige konsekvenser som ikke uten videre lar seg reparere.

Albaran Multisys har medarbeidere med lang og allsidig erfaring fra virksomhetsoverdragelser i inn- og utland. Vi har et erfarent lag bestående av advokater, økonomer, ingeniører og IT-spesialister til rådighet.

Vi bistår ofte gjennom hele prosessen fra planlegging til transaksjonen er gjennomført, og også ofte med senere oppfølgning; det være seg som hjelper for kjøper, eller som hjelper for selger. Det er imidlertid to forskjellige ting, hhv det å kjøpe, og det å selge virksomhet. Det er uansett viktig å tenke de rette grepene i tide, og et egnet avtaleverk. Vår erfaring er at tidlig plan og inngrep med prosessen, gir bedre resultat og mer ressursøkonomisk gjennomføring.

Viktige stikkord, bl.a.:

  • Organisering? Struktur/skatt, nøkkelmedarbeidere
  • Hvem bør/skal/må vi samarbeide med/forholde oss til?
  • Forretningsplan(er)
  • Konkurransekraftanalyse / risikoanalyse
  • Informasjonssikkerhet og IKT
  • Immaterielle rettigheter
  • Forberedelse til og gjennomføring av virksomhetsgjennomgang, ("Due Diligence"),
  • Utarbeidelse og forhandling av hensiktsmessig avtaleverk,
  • Transaksjonsgjennomføring, og hva så? - plan og oppfølgning.
  • Se også vårt informasjonsark "Om gründering"

Kontakt gjerne:

Tove Brit Eitrheim,      t.eitrheim@albaran.no           / tlf. 971 90 427
Tore Amundsen,          t.amundsen@multisys.no       / tlf. 900 51 222
Tor Mundal,                 t.mundal@multisys.no            / tlf. 414 32 324
Ragnar Østensen,        r.ostensen@albaran.no          / tlf. 413 06 666
Tor Wilhelm Seim,       t.seim@albaran.no                 / tlf. 928 86 503