GDPR -oppdatering

GDPR - oppdatering

EUs personvernforordning (GDPR) trer i kraft 25.05.2018 i EU-landene. Norge ligger litt bak skjema i forhold til implementering av forordningen i norsk rett. Inntil videre gjelder for Norges del EUs personverndirektiv fra 1995 og den någjeldende personopplysningsloven. Uansett må man innrette seg på at GDPR om ikke lenge vil være en del av norsk rett. Stortinget skal behandle GDPR 22. mai 2018.

Mer informasjon om implementeringsprosessen finner man på hjemmesiden til Justis- og beredskapsdepartementet, https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/innsikt/ny-personopplysningslov-og-innlemmelse-i-eos-avtalen/id2592984/

 

Albaran, 09.05.2018
Anders Dahl
Tore Amundsen
Tor Mundal
Tor Wilhelm Seim