Digitale trusler og informasjonssikkerhet

Digitale trusler og informasjonssikkerhetNæringsliv og offentlig forvaltning preges nå av økende digitalisering. Det fører til at virksomhetene blir mer effektive og lønnsomme, men også til en økende fare for at […]

Les mer..

Nytt Anskaffelses-regelverk

Fra 1. januar 2017 trådte det i kraft nye regler for offentlige anskaffelser som kunngjøres etter dette tidspunktet. Det er vedtatt ny anskaffelseslov og tre nye forskrifter, herunder anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften […]

Les mer..