KONTRAKTER. Forberedelse og gjennomføring

Nedenfor har vi satt opp en modell for Contract Risk Governance – CRG, dvs. formålstjenlig forebyggende juridisk kontraktsoppfølging fulgt opp i et enhetlig system for hele livsløpet knyttet til driftsoperative […]

Les mer..

OVERSIKT OVER KONTRAKTENE, KURS mm

OVERSIKT OVER KONTRAKTENE Albaran tilbyr målrettede kurs for leverandører så vel som for oppdragsgivere.Kursene er lagt opp slik at de skal være til nytte for alle som er involvert i […]

Les mer..

Beskytt virksomhetens verdier!

Beskytt virksomhetens verdier! Kjernen av virksomhetens verdier ligger i dens arbeidsmetoder, design, teknologi og det som gjerne omtales som bedriftens immaterielle rettigheter; IPR – Intellectual Property Rights. Rutinemessig bør derfor spørsmål […]

Les mer..

SIKKERHET GJENNOM COMPLIANCE

  “Tenk sikkerhet” er første bud i Sjøvettreglene, og har alltid høyeste prioritet ved all ferdsel til sjøs. Dette er i bunn og grunn en allmenngyldig regel som også gjelder […]

Les mer..