Beskytt virksomhetens verdier!

Beskytt virksomhetens verdier! Kjernen av virksomhetens verdier ligger i dens arbeidsmetoder, design, teknologi og det som gjerne omtales som bedriftens immaterielle rettigheter; IPR – Intellectual Property Rights. Rutinemessig bør derfor spørsmål […]

Les mer..

Bedriftshemmeligheter og dokumentsladding. Når sladden ikke sitter.

Når man skal skjule tekst i dokument som andre skal eller kan få innsyn i, er det viktig å være klar over at elektronisk sladd ikke er en sikker metode for dokumentsladding. Selv om det kan høres trivielt ut, er påpasselighet ved dokumentsladding en viktig del av enhver virksomhets rutiner knyttet til informasjonssikkerhet.

Les mer..