RESULTATET AV TESTEN FOR INTRODUKSJON AV NYE PRODUKTER / GRÜNDERING:

Her er en oppsummering med våre kommentarer:

Resultatet nedenfor er basert på Albarans webbaserte test for introduksjon av nye produkter / gründering. Vi gjør oppmerksom på at resultatet av testen bygger på brukerens egne svar, og at Albaran ikke tar ansvar for utfall av testen. Dersom du er usikker på noe, ta gjerne kontakt med oss!

1. Er det umiddelbart klart hva du tenker å selge?

Du svarte: 

2. Er grunnen/grunnene til at noen vil etterspørre(kjøpe) produktet/tjenesten du vil tilby, åpenbar?

Du svarte: 

 

3. Kjenner du det markedet du skal henvende deg til?

Du svarte: 

4. Vet du hvordan du skal få tilbudet frem til kunden?

Du svarte: 

 

5. Har du kontroll på løsningen/teknologien?

Du svarte: 

 

6. Har du et tilstrekkelig lag med hjelpere?

Du svarte: 

Så bra! Er du helt sikker?      

Hvis ikke, ta gjerne kontakt med oss!

 

7. Har du tilstrekkelig likviditet?

Du svarte: 

8. Har du etablert tilstrekkelig avtaleverk?

Du svarte: 

9. Har du oversikt og kontroll hva gjelder compliance (etterlevelse) ifht. lover og interne rutiner?

Du svarte: 

Vi du ta testen på nytt?

Spørsmål/kommentarer? - kontakt gjerne:

Albaran Advokat:

  • Anders Dahl / a.dahl@albaran.no / +47 934 33 356
  • Tore Amundsen / tore.amundsen@infoit.no  / +47 900 51 222
  • Tor Wilhelm Seim / t.seim@albaran.no / +47 922 88 65 03
  • Eller benytt vårt kontaktskjema.


Albaran Advokat DA / Albaran AS
Karenslyst alle 6 | Postboks 332 Skøyen, 0213 Oslo