Sjekkliste for introduksjon av nye produkt / gründering.
Er du forberedt?

Ta testen nå! Den tar bare noen minutter. Ni (9) tema som man uansett bør forholde seg til. Resultatet kommer på skjermen, og lagres ikke.

Denne sjekklisten er utviklet av Albaran for å gi oversikt og kunne vurdere risiko forut for iverksettelse.
Siktemålet med testen er å øke bevisstheten, samt avklare om sentrale risikotema er gjennomtenkt og tilfredsstillende avklart og i nødvendig grad avtaleregulert.

Testen er generell og naturlig nok ikke ment å være uttømmende, men tar opp forhold som bør avklares og vurderes. Pass på å ta en utskrift da resultatet ikke vil være mulig å lagre.

Ta testen her:

Vi gjør oppmerksom på at denne testen er basert på brukerens egne svar, og at Albaran ikke tar ansvar for utfall av testen. Dersom du er usikker på noe når du har gjennomført testen, ta gjerne kontakt med oss.

Anders Dahl,  a.dahl@albaran.no, (+47) 934 33 356
Tore Amundsen, tore.amundsen@infoit.no, (+47) 900 51 222
Tor Wilhelm Seim, t.seim@albaran.no, (+47) 92 88 65 03