Liv Aandal

Liv Aandal arbeider i hovedsak med generell forretningsjuridisk rådgivning og bistår både i forbindelse med transaksjoner og løpende driftsspørsmål. Liv bistår både private og offentlige aktører, herunder en rekke store […]

Les mer..

Ragnar Østensen

Ragnar er medlem av den landsdekkende Skatteklagenemnda som ble etablert av Finansdepartementet sommeren 2016. Ragnar var i 12 år medlem og leder av advokatforeningens permanente lovutvalg for skatterett, og i […]

Les mer..

Anders Dahl

Anders er advokat og har siden 2000 arbeidet særlig med prosjekt innenfor industri og entreprise, IKT, kommunalteknisk sektor og fast eiendom. Anders har også bred erfaring fra arbeid med kjøp […]

Les mer..

Tor Wilhelm Seim

Tor Wilhelm har siden 1989 arbeidet i Norge og internasjonalt med prosjekt og kontrakter knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet, maritim og offshore leverandørindustri, skipsbygging og mekanisk industri. TW har også arbeidet […]

Les mer..