Beskytt virksomhetens verdier!

Beskytt virksomhetens verdier! Kjernen av virksomhetens verdier ligger i dens arbeidsmetoder, design, teknologi og det som gjerne omtales som bedriftens immaterielle rettigheter; IPR – Intellectual Property Rights. Rutinemessig bør derfor spørsmål […]

Les mer..