KONTRAKTER. Forberedelse og gjennomføring

Nedenfor har vi satt opp en modell for Contract Risk Governance – CRG, dvs. formålstjenlig forebyggende juridisk kontraktsoppfølging fulgt opp i et enhetlig system for hele livsløpet knyttet til driftsoperative […]

Les mer..