Personopplysninger – GDPR – sjekkliste

Lov om behandling av personopplysninger – LOV-2018-06-15-38 –(personopplysningsloven) trådte i kraft 20.07.2018, og er den norske oppfølgningen av EUs GDPR-forordning av 25.05.2018. Påpasselighet i forhold til de kravene som følger av denne lovgivningen, må følges opp kontinuerlig. Vi har derfor laget sjekklisten.

Les mer..

GDPR -oppdatering

EUs personvernforordning (GDPR) trer i kraft 25.05.2018 i EU-landene. Norge ligger litt bak skjema i forhold til implementering av forordningen i norsk rett. Inntil videre gjelder for Norges del EUs personverndirektiv fra 1995 og den någjeldende personopplysningsloven.

Les mer..