RESULTATET AV KONTRAKTSRISIKOTESTEN:

Her er en oppsummering med våre kommentarer:

Resultatet nedenfor er basert på Albarans webbaserte kontraktstest. Vi gjør oppmerksom på at resultatet av testen bygger på brukerens egne svar, og at Albaran ikke tar ansvar for utfall av testen. Dersom du er usikker på noe, ta gjerne kontakt med oss!

1. Er formalia ok? (dokumentene/signatur/kontraktsspråk)

Du svarte: 

2. Er hhv. scope (arbeidsbeskrivelsen) og fremdriftsplan realistisk?

Du svarte: 

 

3. Er endringsbestemmelsene klare og akseptable?

Du svarte: 

 

4. Ansvarsbegrensning i forhold til forsinkelse / mangel / konsekvensansvar?

Du svarte: 

 

5. Er betaling og sikkerhetsstillelse ok regulert? Hva med forsikring?

Du svarte: 

 

6. Er Know How og teknologi tilfredsstillende beskyttet?

Du svarte: 

 

7. Er Jurisdiksjonsvalg ok? (Lovvalg, verneting/domstol som partene har avtalt, og tvistespråk?)

Du svarte: 

8. Compliance (etterlevelse) i forhold til lover og interne rutiner?

Du svarte: 

Vi du ta testen på nytt?

Dersom testen avdekker forhold som ikke er tilstrekkelig avklart i den aktuelle kontrakten, kan du evt. oversende kontrakten for gjennomsyn hos oss, og vi vil for en avtalt fastpris gjennomgå kontrakten. Ta gjerne kontakt om dette på telefon, e-post eller benytt vårt kontaktskjema:

  • Anders Dahl / a.dahl@albaran.no / +47 934 33 356
  • Tore Amundsen / tore.amundsen@infoit.no / +47 900 51 222
  • Tor Wilhelm Seim / t.seim@albaran.no / +47 922 88 65 03


Albaran Advokat DA / Albaran AS
Karenslyst alle 6 | Postboks 332 Skøyen, 0213 Oslo