Hvor risikoeksponert er kontrakten din?

Ta testen nå!  Den tar bare noen minutter. Åtte tema som man uansett bør forholde seg til. Resultatet kommer på skjermen, og lagres ikke.

Denne enkle risikovurderingen av kontrakter er utviklet av Albaran for å kunne tjene som en rask gjennomgang av sentrale risikoelement for å få oversikt og vurdere risiko forut for kontraktsinngåelse.

Testen er generell og naturlig nok ikke ment å være uttømmende, men tar opp forhold som rutinemessig bør avklares og vurderes, for å få en oversikt over hvilken risiko man eksponerer seg for ved å inngå en kontrakt. 

Vi gjør oppmerksom på at denne testen er basert på brukerens egne svar, og at Albaran ikke tar ansvar for utfall av testen. Dersom du er usikker på noe når du har gjennomført testen, ta gjerne kontakt med oss!

Ta testen her:

(For hjelpetekst, hold musepekeren over spørsmålet)

Dersom testen avdekker forhold som ikke er tilstrekkelig avklart i den aktuelle kontrakten, kan du evt. oversende kontrakten for gjennomsyn hos oss, og vi vil for en avtalt fastpris gjennomgå kontrakten. Ta gjerne kontakt om dette på telefon, e-post eller benytt vårt kontaktskjema:

  • Anders Dahl / a.dahl@albaran.no / +47 934 33 356;
  • Tore Amundsen / tore.amundsen@infoit.no / +47 900 51 222
  • Tor Wilhelm Seim / t.seim@albaran.no / +47 922 88 65 03