RESULTATET AV KONKURRANSEGRUNNLAGSTESTEN

Her er en oppsummering med våre kommentarer:

Resultatet nedenfor er basert på Albarans webbaserte konkurransegrunnlagstest. Vi gjør oppmerksom på at resultatet av testen bygger på brukerens egne svar, og at Albaran ikke tar ansvar for utfall av testen. Dersom du er usikker på noe, ta gjerne kontakt med oss!

1. Er formålet med anskaffelsen klart definert?

Du svarte: 

2. Er kravene til ytelsen tilstrekkelig klare?

Du svarte: 

 

3. Har vi tilstrekkelig oversikt over og kjennskap til leverandørmarkedet?

Du svarte: 

 

4. Følger anskaffelsen riktig del av anskaffelsesregelverket?

Du svarte: 

 

5. Er det angitt anskaffelsesprosedyre og hvordan konkurransen skal gjennomføres?

Du svarte: 

 

6. Er kvalifikasjonskravene egnet til å sikre gode leverandører for den aktuelle anskaffelsen?

Du svarte: 

 

7. Er tildelingskriteriene vektet og egnet til å skille ut det beste tilbudet?

Du svarte: 

8. Er kravene til hva som skal dokumenteres, innhold og utforming av tilbudet tydelige?

Du svarte: 

9. Er kontraktsbetingelsene inkludert i konkurransegrunnlaget og tilpasset anskaffelsen?

Du svarte: 

10. Er konkurransegrunnlaget tilpasset intern kapasitet og rutiner?

Du svarte: 

Vi du ta testen på nytt?

Spørsmål/kommentarer? - kontakt gjerne:

Albaran Advokat:

 • Anders Dahl / a.dahl@albaran.no / +47 934 33 356
 • Tor Wilhelm Seim / t.seim@albaran.no / +47 922 88 65 03
 • Eller benytt vårt kontaktskjema.

Bistand til gjennomføring av anskaffelsesprosesser

Albarans kjernevirksomhet er planlegging og gjennomføring av anskaffelser, og inngåelse og oppfølgning av kontrakter. Albaran har lang erfaring med bistand til anskaffelser bl.a. innenfor entreprise, industri, Vann og Avløp (VA), IT og fast eiendom, av alt fra utstyr og deler til drift, til større oppgraderinger og nybygg. Albaran kan tilby ulike tjenester og tilpassede løsninger for:

 • Gjennomføring av hele anskaffelses-prosessen for oppdragsgiver, herunder:
  - Behovsanalyse og markedsdilaog
  - Anskaffelsesplan
  - Utarbeidelse av konkurranse-grunnlag, kravsspesifikasjon, kontraktsvilkår og andre anbudsdokumenter
  - ESPD-skjema
  - Kunngjøring
  - Forhandlinger og dialogmøter
  - Evaluering og tildeling
 • Albaran tilbyr til fastpris å gjennomgå og kvalitetssikre oppdragsgivers egne tilbudsforespørsler, med tilhørende kravsspesifikasjon og prisformat. Det utarbeides en standardisert rapport med vår vurdering av risiko og forbedringspunkter i dokumentasjon og prosess.
 • Klagehåndtering og juridiskbistand i saker som bringes inn for KOFA eller domstolene.


Albaran Advokat DA / Albaran AS
Karenslyst alle 6 | Postboks 332 Skøyen, 0213 Oslo