Test ditt konkurransegrunnlag
– er det dekkende og i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser?

Ved utforming av et konkurransegrunnlag er det mange forhold det skal tas hensyn til. Denne spørsmålslisten hjelper deg å sjekke at konkurransegrunnlaget er formålstjenlig, komplett og i henhold til krav oppstilt i regelverket for offentlige anskaffelser.
Ta testen nå!  Den tar bare noen minutter.  Resultatet kommer på skjermen, men lagres ikke.

Ta testen her:

Dersom testen avdekker forhold som ikke er tilstrekkelig avklart i det aktuelle konkurransegrunnlaget, kan du evt. oversende grunnlaget for gjennomsyn hos oss, og vi vil for en avtalt fastpris gjennomgå grunnlaget. Ta gjerne kontakt med oss på telefon, e-post eller benytt vårt kontaktskjema:

  • Anders Dahl / a.dahl@albaran.no / +47 934 33 356;
  • Tor Wilhelm Seim / t.seim@albaran.no / +47 922 88 65 03