RESULTATET AV TESTEN FOR INNKJØPSRUTINER:

Her er en oppsummering med våre kommentarer:

Resultatet nedenfor er basert på Albarans webbaserte test for innkjøpsrutiner. Vi gjør oppmerksom på at resultatet av testen bygger på brukerens egne svar, og at Albaran ikke tar ansvar for utfall av testen. Dersom du er usikker på noe, ta gjerne kontakt med oss!

1. Er formålet med det som skal kjøpes inn/anskaffelsen klart definert?

Du svarte: 

2. Har vi tilstrekkelig oversikt over og kjennskap til leverandørmarkedet?

Du svarte: 

 

3. Har vi definert hensiktsmessige betalingsvilkår?

Du svarte: 

4. Har vi hensiktsmessige innkjøpsbetingelser klare for bruk?

Du svarte: 

 

5. Har vi hensiktsmessig regulering av risikoens overgang?

Du svarte: 

 

6. Kommer leverandøren til å sende ordrebekreftelse?

Du svarte: 

Så bra! Er du helt sikker?      

Hvis ikke, ta gjerne kontakt med oss!

 

7. Er det satt av nok personellmessige ressurser til å følge opp kontrakten?

Du svarte: 

8. Compliance (etterlevelse) i forhold til lover og interne rutiner?

Du svarte: 

Vi du ta testen på nytt?

Spørsmål/kommentarer? - kontakt gjerne:

Albaran Advokat:

  • Anders Dahl / a.dahl@albaran.no / +47 934 33 356
  • Tore Amundsen / tore.amundsen@infoit.no  / +47 900 51 222
  • Tor Wilhelm Seim / t.seim@albaran.no / +47 922 88 65 03
  • Eller benytt vårt kontaktskjema.


Albaran Advokat DA / Albaran AS
Karenslyst alle 6 | Postboks 332 Skøyen, 0213 Oslo