RESULTATET AV INFORMASJONSSIKKERHETS TESTEN:

Her er en oppsummering med våre kommentarer:

Resultatet nedenfor er basert på Albarans webbaserte test for informasjonssikkerhet. Vi gjør oppmerksom på at resultatet av testen bygger på brukerens egne svar, og at Albaran ikke tar ansvar for utfall av testen. Dersom du er usikker på noe, ta gjerne kontakt med oss!

Vi er ISO-27001 sertifisert på informasjonssikkerhet og kan gjennomføre en helhetlig og systematisk gjennomgang av hele virksomheten.

1. Har virksomheten en informasjonssikkerhets- policy, er den skriftlig og kjent for alle medarbeidere?

Du svarte: 

2. Har virksomheten utarbeidet en skriftlig personvernerklæring som møter de nye kravene i personvernlovgivningen som trer i kraft 25.05.2018?

Du svarte: 

 

3. Har virksomheten utpekt personvernombud?

Du svarte: 

4. Vet samtlige medarbeidere hvilke forholdsregler som gjelder for bruk av epost og internett?

Du svarte: 

5. Er samtlige medarbeidere innforstått med risiko ved bruk av mobiltelefon?

Du svarte: 

 

6. Er medarbeiderne klar over risiko forbundet med å ta med PC ut fra arbeidsplassen/på reise?

Du svarte: 

 

Vi du ta testen på nytt?

Spørsmål/kommentarer? - kontakt gjerne:

Albaran Advokat:

  • Anders Dahl / a.dahl@albaran.no / +47 934 33 356
  • Tore Amundsen / tore.amundsen@infoit.no  / +47 900 51 222
  • Tor Wilhelm Seim / t.seim@albaran.no / +47 922 88 65 03
  • Eller benytt vårt kontaktskjema.


Albaran Advokat DA / Albaran AS
Karenslyst alle 6 | Postboks 332 Skøyen, 0213 Oslo