Informasjonssikkerhet

– hvorledes er din virksomhet beskyttet mot digitale trusler?
– hvorledes er personvernet varetatt? 

Informasjonssikkerhet dreier som om tre forhold: konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Konfidensiell informasjon må beskyttes mot uautorisert tilgang for å vareta personvern og for bevaring av forretningshemmelig-heter. Informasjon må egne seg til det den skal brukes til. Bevares ikke integriteten, f.eks. ved at informasjon ikke oppdateres eller endres feilaktig, kan det gå ut over effektivitet og beslutningsprosesser. Effektiviteten i virksomheter er også avhengig av at informasjonen er tilgjengelig når det er behov for den. Permanent eller midlertidig tap av informasjon kan føre til at virksomheten ikke kan utføre sine oppgaver.

Testen tar kun et par minutter og resultatet vil komme opp på skjermen. Pass på å ta en utskrift da resultatet ikke vil være mulig å lagre.

Denne enkle testen er utarbeidet av Albaran Multisys for å gi en rask oversikt over forhold som er viktig å risikovurdere i forhold til informasjonssikkerhet generelt og i forhold til personvern spesielt.

Vi gjør oppmerksom på at denne testen er basert på brukerens egne svar, og at Albaran/Multisys ikke tar ansvar for utfall av testen. Dersom du er usikker på noe når du har gjennomført testen, ta gjerne kontakt med oss. Albaran/Multisys har eksperter med lang fartstid fra Norge og internasjonalt innenfor IKT, systemhåndtering og vern mot trusler i forhold til virksomheters IKT-system. Ta gjerne kontakt!

Ta testen her:

Vi gjør oppmerksom på at denne testen er basert på brukerens egne svar, og at Albaran ikke tar ansvar for utfall av testen. Dersom du er usikker på noe når du har gjennomført testen, ta gjerne kontakt med oss.

Anders Dahl,  a.dahl@albaran.no, +47 934 33 356
Tore Amundsen, tore.amundsen@infoit.no, +47 900 51 222
Tor Wilhelm Seim, t.seim@albaran.no, +47 92 88 65 03