Theresa Comiskey Olsen

Theresa Comiskey Olsen har arbeidet med internasjonale problemstillinger og utfordringer knyttet til kontrakter og virksomhetsledelse gjennom om lag tre 10-år. Theresa har særlig fokus utfordringer innen Biotech/Life Sciences/Medtech, så som […]

Les mer..

Liv Aandal

Liv Aandal arbeider i hovedsak med generell forretningsjuridisk rådgivning og bistår både i forbindelse med transaksjoner og løpende driftsspørsmål. Liv bistår både private og offentlige aktører, herunder en rekke store […]

Les mer..

Ragnar Østensen

Ragnar er medlem av den landsdekkende Skatteklagenemnda som ble etablert av Finansdepartementet sommeren 2016. Ragnar var i 12 år medlem og leder av advokatforeningens permanente lovutvalg for skatterett, og i […]

Les mer..

Tor Wilhelm Seim

Tor Wilhelm har siden 1989 arbeidet i Norge og internasjonalt med prosjekt og kontrakter knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet, maritim og offshore leverandørindustri, skipsbygging og mekanisk industri. TW har også arbeidet […]

Les mer..