SIKKERHET GJENNOM COMPLIANCE

  “Tenk sikkerhet” er første bud i Sjøvettreglene, og har alltid høyeste prioritet ved all ferdsel til sjøs. Dette er i bunn og grunn en allmenngyldig regel som også gjelder […]

Les mer..