Personvern – GDPR

Loading Map....

Dato/Tid:
Dato: - 01/01/2018 - 31/12/2020
09:00 - 16:00

Sted:
Albaran kurslokaler, Skøyen, Oslo

Kategori:


Personvern -GDPR

Kurset baserer seg på lov om behandling av personopplysninger og personopplysningsforskriften. Kurset tar også opp endringene som innføres i lovgivningen i 2018 som flg. av ny lovgivning i EU.

Målgruppe

Daglig leder, HR sjef, HMS sjef, prosjekt- eller avdelingsledere.

Kursmål

Deltagerne får innsikt i den norske lovgivningen og konsekvensene av endringene fra 2018. Deltagerne lærer om hvilke rutiner og praksis bedriftene er forpliktet til å ha på plass for å kunne etterleve lovens krav.

Etter kurset skal deltagerne være i stand til å sørge for at virksomheten har et tilfredsstillende personvern, samt å kunne føre intern kontroll med at systemer, rutiner og kompetanse etterlever lovgivningens krav.

Innhold

  • Hva er personopplysninger og hva er personvern?
  • Lovgivningen
  • Kravene til virksomhetens personvern
  • Ny lovgivning fra 2018
  • Intern kontroll
  • Informasjonssikkerhet

Varighet

09.00 – 16.00 inkl. pauser.

Dato

Bedriftsinternt kurs, etter nærmere avtale.

Pris

Pris på forespørsel (min. fem deltagere).

Kontakt oss for nærmere opplysninger og tilbud.

Print Friendly, PDF & Email