Anskaffelser/innkjøp – anbudsrett og regelverket om offentlige anskaffelser

Loading Map....

Dato/Tid:
Dato: - 02/01/2018 - 31/12/2020
09:00 - 15:00

Sted:
Albaran kurslokaler, Skøyen, Oslo

Kategori:


Anskaffelser/innkjøp – anbudsrett og regelverket om offentlige anskaffelser

Formålet med kurset er å gi en oversikt over metodikk og regelverk som man bør ha kjennskap til og beherske bruken av i forbindelse med anskaffelser. Vi har fokus på metode og praktiske rutiner. Kurset behandler også særskilt regelverket om offentlige anskaffelser.

Tankesett og metode har meget til felles enten det er tale om anskaffelser som foretas av virksomheter som må følge regelverket om offentlige anskaffelser, eller det er virksomheter som ikke er bundet av dette regelverket. Kurset behandler temaene fra så vel oppdragsgivers som leverandørens / tilbyders ståsted.

Dato

Bedriftsinternt kurs, etter nærmere avtale.

Pris

Pris på forespørsel (min. fem deltagere).

Kontakt oss for nærmere opplysninger og tilbud.

Print Friendly, PDF & Email