Reidar Seim

Reidar er sivilingeniør fra NTH, institutt for vassbygg 1991. Han har arbeidet som rådgiver i COWI AS i perioden 1994-2011.

Reidar har spesiell kompetanse innen utredning og konkurranseutsetting av tjenester, herunder utarbeidelse av konkurransegrunnlag, kravsspesifikasjon og prisformat, samt oppfølgning av anskaffelser. Han har også bred erfaring med strategiske vurderinger, utredning av behandlingsløsninger, konsekvensutredninger, benchmarking og markedsanalyser, samt samfunnsøkonomiske vurderinger. Reidar arbeider særlig innenfor avfallsbransjen, men bistår også innenfor andre sektorer knyttet til infrastruktur.

Reidar har deltatt i faggruppe for gjenvinning hos Avfall Norge i perioden 2006 – 2009, samt komité for revisjon av NS 9430 i 2011/12.

Print Friendly, PDF & Email