Harald A. Damhaug

Harald har mer enn 30 års erfaring med rådgivning innenfor kommunalteknisk sektor og innen miljøsektoren.

Siden 1989 har Harald hatt flere oppdrag innenfor avfalls- og gjenvinningssektoren og har bistått i en rekke utredninger, forprosjekter og avfallsplaner for kommuner/interkommunale selskaper og for statlige etater. Videre bistår han med utarbeidelse av anskaffelsesdokumenter og kontrakter, og er sentral i løpende prosjekt- og kontraktsoppfølging herunder kvalitetsstyring og kvalitetsplanlegging iht. ISO 9001/14001.

Harald har også bistått, og bistår med rådgivning i forbindelse med etablering, utvikling og drift av bransjestyrte returselskap som opererer iht. regelverk underlagt produsentansvarsordningen. Harald har også bistått i nasjonalt komitéarbeid for utarbeidelse og revisjon av flere driftsrelaterte norske standarder.

I perioden 1992-2000 deltok Harald i internasjonale oppdrag knyttet til VAR-sektoren og som har gitt ham erfaring fra prosjekter i Polen, Baltikum, Zambia og Zimbabwe.

I 1982-84 arbeidet Harald med utvikling av kurs og læreplaner innen VAR-sektoren for Teknologisk institutt og i perioden 1984-89 bygget han opp kommunalteknisk avdeling i konsulentselskapet Taugbøl & Øverland AS (tidl. Interconsult ASA) og som i dag er en del av COWI AS.  Deretter arbeidet Harald på oppdragsbasis i rollen som prosjektleder/seniorrådgiver hos COWI frem til 2007.

Harald er sivilingeniør fra NTH 1977 ved bygg- og anleggsavdelingen med spesialisering innen VAR-teknikk.

Print Friendly, PDF & Email