Frederik Klaveness

Frederik Klaveness (f. 1989) arbeider med generell forretningsjus med særlig fokus på kontraktsrett og entrepriserett, skatt og selskapsrett, samt immaterielle rettigheter. Frederik arbeider særlig med forebyggende kontraktsoppfølgning og tvistehåndtering.

Frederik begynte som advokatfullmektig hos Albaran i august 2015. Han arbeider med generell forretningsjus med særlig fokus på kontraktsrett og entrepriserett, skatt og selskapsrett.

Frederik har Master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo våren 2015, ogspesialiserte seg innenfor skatterett og entrepriserett, og skrev masteroppgave om rammene for selgers opplysningsplikt ved salg av fast eiendom etter avhendingslovenloven § 3-7.

Print Friendly, PDF & Email