Christine Fleischer

Christine begynte som advokatfullmektig hos Albaran i januar 2015, og arbeider med generell forretningsjus med særlig fokus på kontraktsrett, selskapsrett og oppdrag knyttet til innkjøp og regelverket for offentlige anskaffelser.

Christine er utdannet jurist fra Universitet i Oslo, høsten 2010. Hun spesialiserte seg innenfor kontraktsrett og EU-rett, og skrev masteroppgave med tittelen Utviklingen av unntak for ulovfestet egenregi.

Christine har særskilt erfaring innen offentlige anskaffelser, herunder anbudsprosesser i ulike bransjer samt klage- og tvistehåndtering.

Print Friendly, PDF & Email