Hjelp fra Advokaten:

Formalia:
1) Er det reklamert innen reklamasjonsfristen?
2) Er kravet spesifisert slik at det er klart hva det går ut på?
Materielt:
1) Er det klart hvilke(t) punkt som anføres som kontraktsgrunnlag?
2) Er kravet konkret og dokumentert?
3) Er det det en forståelig  sammenheng mellom grunnlaget som anføres for kravet og det som konkret kreves i reklamasjonen?